auditgdpr

AUDIT již zavedených opatření GDPR.

Co je to Audit GDPR?

Posouzení existence a přiměřenosti dokumentace zavedených procesů zpracování osobních údajů a porovnání s požadavky GDPR.

Audit je prováděn nezávislým auditorem, jehož účelem je podrobně ověřit prosazování požadavků GDPR v činnosti správce.

Cena za Audit GDPR: 3 900 Kč bez DPH