Kybernetická bezpečnost / NIS2

Kybernetická bezpečnost / NIS2

Řešíme bezpečnost koncových zařízení včetně mobilních platforem, sítí a připojení k internetu či cloudu, ochranu a řízení uživatelských identit, ochranu dat před únikem a krádeží, implementujeme systémy pro řízení bezpečnosti. Samostatnou kapitolou je zajištění bezpečnosti osob a objektů. Velmi podstatnou částí naší nabídky jsou služby poradenství k bezpečnosti ICT.

Směrnice NIS 2 je směrnice Evropského parlamentu a Rady EU, jejímž úkolem je zajistit vysokou úroveň kybernetické bezpečnosti napříč jednotlivými členskými státy Evropské unie.

Více než 30 realizací v České republice i zahraničí.

Naše služby zaměřujeme na Vaše potřeby:

 • Konzultace a poradenství
  Analýza a návrh architektury
  Dodávka, instalace a implementace
  Migrace aplikačních dat
  Profylaxe a patchování prostředí
  Reaktivní a proaktivní servis
  Multi-vendor ServiceDesk 24×7
  Záruční a pozáruční servis

Bezpečnost koncových zařízení

Moderní ochrana koncových zažízení je založena na současném použití více technologií chránící nejen soubory, ale již samotné zavádění operačních systémů a jejich běžící procesy.

Bezpečnost sítí a připojení k internetu/cloudu

Základem bezpečnosti sítí je jejich architektura. Zavedení oddělené administrace a správně volená segmentace je dnes nutným opatřením při boji s tzv. „pokročilými hrozbami“ (Advanced Persistent Threaths).

Ochrana a řízení uživatelských identit

Správa životního cyklu uživatelů, management přístupů k informačním systémům, zvýšení bezpečnosti a zefektivnění některých zásadních procesů ve společnostech.

Ochrana dat před únikem a krádeží

Nejznámější technologie této bezpečnostní oblasti je Data Loss Prevention či Data Leak Prevention (DLP) a Data Security Platform (DSP).

Služby poradenství k bezpečnosti ICT

Naše bezpečnostní projekty se nejčastěji zaměřují na různé typy auditů a posouzení shody, ochranu osobních informací, strategií a plánů k zajištění kontinuity a různých typů testování bezpečnosti.