Co je to nařízení GDPR?

Co nabízíme

váš partner pro implementaci GDPR

V souvislosti na GDPR byl vydán nový zákon č. 110/2019 o zpracování osobních údajů, který nahradil půsovdní zákon 101/2000 SB. o ochraně sobních údajů.
 
Profesionálně vám pomůžeme s přechodem na novou legislativu vypracováním příslušné dokumentace, zajištěním služeb odpovědné osoby, poskytnutím asistence v případě kontroly ze strany dozorového orgánu.

Audit GDPR

AUDIT již zavedených opatření GDPR.

Implementace GDPR

 

Jak řešíte ochranu dat ve své organizaci? Máte několik let starý bezpečnostní projekt a nevíte, co s ním?  Potřebujete na své prostředí aplikovat zákonné požadavky?

Poradenství GDPR

Naše společnost poskytuje pravidelné poradenské činnosti.

Forma poradenské či konzultační činnosti nezahrnuje plnění povinností správce nebo pověřence pro ochranu osobních údajů.

Školení

Školení o ochraně osobních údajů a ochraně utajovaných informací probíhá formou semináře s interaktivní diskusí a možností řešit konkrétní problémy firem nebo jednotlivců.

Balíky paušálů GDPR

Vyberte si balík služeb, který vám vyhovuje. Nenabízíme „správné dokumenty, vzory“, ale službu, která Vám zajistí potřebnou všeobecnou, právní a IT povinnost a zastřeší celou problematiku GDPR.

Pověřenec dle GDPR – Data Protection Officer (DPO)

Díky DPO jako externí službě, kterou vám poskytne náš tým, získáte nepřetržitý servis v oblasti ochrany osobních údajů.

0 +
vypracovaných projektů
0 +
realizovaných auditů a kontrol
0 +
proškolených zaměstnanců
0 +
tým, který se o vás stará