Ochrana dat před únikem a krádeží

Ochrana dat před únikem a krádeží

Nejznámější technologie této bezpečnostní oblasti je Data Loss Prevention či Data Leak Prevention (DLP) a Data Security Platform (DSP). Ať si vybereme kterýkoli z pojmů, vždy dojdeme ke snaze, uchránit organizaci před únikem dat. Tato snaha bývá provázena technologiemi pro šifrování dat, které je možné aplikovat dle různých scénářů a požadavků bezpečnosti.

Naše řešení pro vás